Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

IRIDA clothes shop

"IRIDA" Κατάστημα ρούχων

Το 2011 ανατέθηκε στο γραφείο μας  η ανακαίνιση του καταστήματος ρούχων «ΙΡΙΔΑ», η οποία ολοκληρώθηκε το 2013.

Μελέτη ανακαίνισης καταστήματος ρούχων (2 από 3) - Renovation of a fashion shop in Serres, Greece (2 of 3)


Πρόκειται για μελέτη που ανατέθηκε στο γραφείο μας, προκειμένου να γίνει ανακαίνιση σε κατάστημα ρούχων.
Οι προδιαγραφές αφορούν σε πλήρη ανακαίνιση των χώρων, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα οικονομικά μεγέθη που επιθυμεί ο πελάτης, καθώς και την αισθητική του.
Οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς λόγω των οικονομικών συγκυριών, τα μεγέθη μεταβάλλονται.
Σε συνέχεια προηγούμενης παροσίασής μας παρουσάζουμε την τρίτη και την τέταρτη προμελέτη.

Μελέτη ανακαίνισης καταστήματος ρούχων (1 από 3) - Renovation of a fashion shop in Serres, Greece (1 of 3)

Πρόκειται για μελέτη που ανατέθηκε στο γραφείο μας, προκειμένου να γίνει ανακαίνιση σε κατάστημα ρούχων.
Οι προδιαγραφές αφορούν σε πλήρη ανακαίνιση των χώρων, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα οικονομικά μεγέθη που επιθυμεί ο πελάτης, καθώς και την αισθητική του.
Οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς λόγω των οικονομικών συγκυριών, τα μεγέθη μεταβάλλονται.
Στο παρών σας παρουσιάζουμε τις δυο αρχικές προμελέτες.