Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Mark Lascelles Masterwork: “The Happiness Machine”

Artist Mark Lascelles Thornton On His Completed Masterwork: “The Happiness Machine”


All 8 panels of The Happiness Machine. Image © Mark Lascelles Thornton
Over a year ago, we shared a work-in-progress drawing project that captured our imagination with its combination of huge size and meticulously small details. Now, “The Happiness Machine,” Mark Lascelles Thornton‘s 8-foot by 5-foot, three year long drawing project is complete, after over 10,000 hours of painstaking work.

Δεινοκράτης - Dinokratis

Δεινοκράτης

(περίπου 4ο αι. π.Χ.)

Σύγχρονη αναπαράσταση της πρότασης του Δεινοκράτη για τον ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Όρος Άθως.
Ο Δεινοκράτης ο Ρόδιος (περίπου 4ο αι. π.Χ.) ήταν ένας αρχαίος Έλληνας αρχιτέκτονας και τεχνικός σύμβουλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι γνωστός για πολλά έργα, όπως για τον σχεδιασμό της πόλης της Αλεξάνδρειας, τη νεκρική πυρά του Ηφαιστίωνα και την ανακατασκευή του Ναού της Αρτέμιδος της Εφέσου.

Το Ευπαλίνειο υδραγωγείο της Σάμου - Ancient aqueduct of Samos

ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

(6ος – 7ος αιωνας π.χ.)

ΤΟ ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

    Το Ευπαλίνειο όρυγμα αποτελεί ένα μηχανικό έργο αξεπέραστο στην ιστορία της μηχανικής τεχνολογίας και τεκμήριο του υψηλού επίπεδου τεχνογνωσίας των Ελλήνων μηχανικών και των ολοκληρωμένων γνώσεών τους στην εφαρμογή της Γεωμετρίας, της Τοπογραφίας, της Γεωδαισίας και της Οπτικής στην αρχαία Ελλάδα πολύ πριν από τον 6ο αιώνα π.Χ. Ο Μεγαρεύς μηχανικός Ευπαλίνος κατόρθωσε να διανοίξει έναν αγωγό ύδρευσης διαμέσου του όρους Άμπελος (σημ. Κάστρο),  για την υδροδότηση της πρωτεύουσας της Σάμου (σημερινό Πυθαγόρειο).